Jdi na obsah Jdi na menu
 


19. 1. 2021

Cihelny v Ostrově

Cihlářství bylo odedávna velmi důležitým oborem pro stavební činnost. Až do poloviny 19. století fungovaly zpravidla jen panské cihelny. Na výrobu cihel bylo třeba mít koncesi, kterou nebylo snadné získat. Až jakmile vzniklo nové obecní zřízení, cihlářství  se prakticky ze dne na den stalo volnou živností. Výsledkem bylo, že se cihly mohl vyrábět prakticky každý. Úroveň podnikání tomu také odpovídala a mezi jednotlivými výrobci byly velké rozdíly ve vybavení, technologií i výsledné kvalitě cihlářských výrobků. Nejjednodušším typem cihelen byly příležitostně otevřené hliniště, kdy majitel pozemku pronajal danou lokalitu cihláři. Ten  s několika pomocníky nakopal vhodnou hlínu, zhotovil formu, postavil jednoduchou pec, připravil dřevěné přístřešky na zakrytí sušených cihel a výroba cihel mohla začít. Jednalo se většinou o výrobu uspokojující poptávku po cihlách v dané lokalitě. Některé takto vyráběné cihly nebyly značkovány, jednalo se prakticky o kusovou výrobu. Kvalita cihel z malých cihelen byla většinou špatná. Je zřejmé, že odběrateli tohoto  cihlářského zboží  byli méně majetní občané, pro které i nedokonale vypálené cihly znamenaly pokrok proti tehdy často používaných sušených kotovicích. Kotovice jsou cihly z nepálené hlíny. Jako materiál pro výrobu kotovic se používá hlína, nejlépe jílovitá. Dalšími přísadami jsou: vápno, sláma, plevy, písek, chlévská mrva. Mnohem lepší úroveň měly větší  podnikatelské cihelny či dokonce průběžně modernizované panské cihelny. Zde se už jedná o strojovou výrobu cihel, kde se již ruční formy nepoužívaly. Vývoj technologie se nezastavil a tak stroje postupně převzaly většinu ruční práce ve všech fázích cihlářské výroby,  počínaje těžbou  a promísením  suroviny,  přes lisování a formování cihel až po teplovzdušné vypalování cihel ve vysoce produktivních kruhových pecích. Všechny tyto nové způsoby umožnily mnohonásobné zvýšení objemu výroby. Cihla se tak stala nejpoužívanějším stavebním materiálem u nás. V Ostrově jsou známé tři cihelny. Nejstarší  za Ostrovem u silnice na Květnovou. Zachoval se pouze plán na přestavbu této cihelny z roku 1908. Po válce byla cihelna zlikvidována. Další Sperglerova cihelna stála na západní straně Dolního Žďáru. V patrovém domku u cihelny bydlela rodina Müllerova. Cihelna byla zbořena v druhé polovině 60 let. Třetí cihelna stála nad Hroznětínskou ulicí na konci Ostrova. Cihelna s malým obytným domkem a vlečkou patřily k porcelánce. V malém domku u cihelny bydlela rodina Lindnerova.  Hliniště které vedlo k vlečce bylo za budovami.  Dřívějším  majitelem  byl lékárník Dotzauer.  Jak je patrné z tohoto článku, o činnosti těchto cihelen se  pravděpodobně nic nezachovalo. Možná, že se v budoucnosti podaří v archívech , nebo u občanů města něco více o těchto cihelnách zjistit. 

Čtvrtá cihelna se nacházela mezi Nejdou a Ostrovem.

 

                                                                                                                                                                 Napsal Jiří Lázinka

 

Náhledy fotografií ze složky Cihelny v Ostrově